Vi jobbar hållbart och levererar kvalitet.

Sedan starten 1943 har vi ägnat oss åt utveckling. Både när det gäller våra produkter, våra medarbetare och vår produktion. Detta har gett oss kostnadseffektiva lösningar med en mycket hög kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. Våra produktionsmetoder är också anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle.

Vi utvecklar ständigt våra produkter och produktionsmetoder. Vi knyter ihop utveckling, försäljning, tillverkning och leverans till en säker kedja. Eftersom vi alltid hyllat principen av egenutveckling, både när det gäller produkter och vår produktion, finns det ett stort kunskapskapital i företagets alla delar. Detta har också gett oss kostnadseffektiva dörrar med en mycket hög kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. En tillgång för alla som projekterar och bygger alla typer av hus.

Vi har ett ständigt pågående hållbarhetsarbete och utvecklar våra produkter och produktionsmetoder. Vi knyter ihop utveckling, försäljning, tillverkning och leverans till en säker kedja. Våra produktionsmetoder är anpassade för att ha låg miljöpåverkan och därigenom bidra till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Våra dörrar har lång livslängd, låg livscykelkostnad och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Miljöarbetet är en viktig och kontinuerlig process och vi ligger långt fram när det gäller att miljöanpassa allt vi gör. Ett banbrytande exempel på detta är våra målerisystem som ger dig som kund möjlighet att välja både trädörrar och ståldörrar som är målade med vattenburen och därmed miljövänlig färg. Dessutom värms våra enheter i Töreboda upp av det spill som blir över när vi tillverkar våra trädörrar.

Arbetsmiljöpolicy

Dalockoncernens produkter och tjänster ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och prestanda. Arbetsmiljön utformas så att Daloc är och förblir en säker och stimulerande arbetsplats med motiverade medarbetare.

Vi ska alla se till att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar och föreskrifter uppfylls såsom ett minimikrav. Vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen.

Skyddskommittén ansvarar för att årsvis precisera och kontinuerligt följa upp mätbara mål, exempelvis tillbud och olycksfall.Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Kvalitetspolicy

Dalockoncernen ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter leverans av produkter och tjänster med rätt kvalitet, personal med rätt kompetens och ett högt servicetänkande i alla led.

Varje levererad order ska vara en rekommendation till en ny order. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Dalockoncernens produkter och tjänster ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle.

Verksamheten bedrivs på ett sätt så att naturresurserna långsiktigt inte ska påverkas negativt. Vi arbetar ständigt för att optimera vår energiförbrukning och minimera vårt avfall.

Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, underleverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget.

Vi väljer lokala och regionala aktörer i leverantörskedjan, både avseende produkter och tjänster när möjlighet finns. Vi ställer krav på våra leverantörers uppförande genom vår obligatoriska uppförandekod (CoC).

Våra finansiella resurser sköts med fokus på långsiktighet, så att företagets framtid säkras på bästa sätt och att vi kan leva upp till våra ägares avkastningskrav. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Läs vår hållbarhetredovisning

Miljödatabaser

I följande miljödatabaser hittar du våra brand- ljud- och säkerhetsdörrar:

Miljödatabaser våra dörrar finns i